Ordförande & sektoransvarig Stuga
Sven-Evert Gunnarsson DO. svempa.gunnarsson@gmail.com

Kassör
Jörgen Fagerudd

info@jcap.se

Ledamot 
Susanne Jansson
susanne_jansson@live.se

Vice ordförande & sektoransvarig Utbildning 
Monika Andersson

km.a@tele2.se

Ledamot & Vice Sekreterare

Pia Honkamäki
phonkamaki@gmail.com

Suppleant & sektoransvarig Kök
Carl-Bertil Söderström pia.soderstrom53@spray.se

Sekreterare
Therese Strömberg
stromberg.therese@outlook.com

Webbansvarig& gruppansvarig IGP/Skyddshundsgruppen. 

Joel Strömberg

joel.stromberg@live.se
webmasterskutskarsbhk@gmail.com

Ledamot
Anita Thornberg
anita.hogmon@gmail.com

Ledamot 
Ulla Söderqvist
ulla.soderqvist@gmail.com