Medlemsinformation

Medlemsvillkor och GDPR

I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 är det viktigt att alla medlemmar läser medlemsvillkoren för att veta hur Svenska Brukshundsklubben hanterar dina personuppgifter. Läs dem här

Skutskärs Brukshundklubb

Värdegrund

 
En klubb som strävar efter att alla som har ett hundintresse känner sig välkomna och sedda.
En klubb som genomsyras av;
 
*Öppenhet
Alla är välkomna oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning och oavsett hundras samt ambitionsnivå.
 
*Bemötande
Vi ska respektera varandra inte prata nedlåtande om varandra eller varandras hundar.
 
*Ansvar
Alla har en skyldighet att ta ansvar för sitt agerande på träning och tävling. Klubbens medlemmar ska ta ansvar för sin hundhållning och följa SBK:s  policy.
 
*Delaktighet
Verksamheten i klubben ska bedrivas i demokratisk anda och stimulera medlemmarna att skapa olika aktiviteter för att stärka gemenskapen i klubben.
Skutskärs Brukshundklubb är en förening som är beroende av ideellt arbete och att alla medlemmar bidrar efter sin förmåga. Alla medlemmar är viktiga. Klubben blir vad vi gör den till.
 
Skutskär 2015 06 03
Styrelsen