Så här anmäler du dig till BPH

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med [skriv själv ert arrangörsnamn] och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar [skriv själv ert arrangörsnamn] dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken."​
 

För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:
 

  1. Namn på ägaren

  2. Adress

  3. Telefonnummer

  4. E-post

  5. Hundens namn på reg.beviset (alternativt om hunden är oregistrerad hundens namn) 

  6. Hundens reg.nr (alternativt om den är oregistrerad TAVLIC-nummer + födelsedatum+ vilken/vilka raser som ingår i hunden)

  7. Hundens chipnummer

  8. Klubbtillhörighet


Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer
och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

Om du inte kommer med på det BPH du anmält till står du kvar på BPH-listan för reserver. 
Anmälan skickas till: bphskutskar@gmail.com

Anmälningsavgift: ​​​​​​​850:-/ekipage.

Ansvarig för BPH- verksamheten på Skustkärs BHK 
Christine Hedlund
070-5444 332
e-post: bphskutskar@gmail.com

Välkommen med din anmälan!

BPH 2019 

2019-05-05 (Fullt)

2019-05-25 (Fullt) 

2019-06-15 (Fullt)

2019-07-06

2019-08-17 (Sv.Pudelklubben                                            Mellansvenska adv. ) 

2019-08-31(Fullt) 

2019-09-14  INSTÄLLT

2019-09-29 (Fullt)