116_65116_65
116_65
116_77116_77
116_77
116_75116_75
116_75
116_76116_76
116_76
116_78116_78
116_78
116_79116_79
116_79
116_74116_74
116_74

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL BPH PÅ SKUTSKÄRS BHKFör anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:

1. Namn på ägaren

2. Adress

3. Telefonnummer

4. e-post:

5. Hundens namn på reg.beviset (alternativt om hunden är oregistrerad hundens namn) 

6. Hundens reg.nr (
alternativt om den är oregistrerad TAVLIC-nummer + födelsedatum+ vilken/vilka raser som ingår i hunden)
7. Hundens chipnummer

8. Klubbtillhörighet


Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer
och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.


För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

Om du inte kommer med på det BPH du anmält till står du kvar på BPH-listan för reserver. 
Anmälan skickas till: christine_hedlund@hotmail.com

Anmälningsavgiften: ​​​​​​​800:- inbetalas först efter mottagen bekräftelse från oss. Du betalar alltså när du fått PM av oss med bla. exakt startid för BPH.
Betala in på klubbens 
bankgiro 5248-5224
Märk in inbetalningen med "BPH", namn och datum för BPH:t
Ansvarig för BPH- verksamheten på Skustkärs BHK 
Christine Hedlund
070-5444 332
e-post:christine_hedlund@hotmail.com


Välkommen med din anmälan!